Life Tour - cvr. 27248373​

​TELEFON: 60 73 08 04

​Et unikt aflastningstilbud for forældre til børn og unge med særlige behov

​Velkommen til Life Tour

Life Tour er et koncept, der ikke blot fungerer som aflastningstilbud for forældre til børn og unge med særlige behov, men i høj grad fokuserer på at skabe venskaber og forøget livskvalitet for børn og unge. 

Vi giver de unge en oplevelse med aktivitet`s ture

I modsætning til en traditionel institution, der jo danner rammen for børnenes ophold, er Life Tour baseret på, at tage børn og unge med på oplevelse- og aktivitetstuer. Det giver os videre rammer, og mulighed for at skabe flere og langt mere afvekslende oplevelser for de unge mennesker. Life Tour er "et attraktivt supplement og alternativ". se flere billeder på Facebook under : Aflastning Life Tour

 ​

Vi rejser almindeligvis over hele Fyn, og lejlighedsvis drager vi også på ferieture til udlandet. For nogle er det en oplevelser for livet, og for andre er det oplevelser, der er med til at "ryste dem sammen" og styrke deres sociale kompetencer. 

Genkendeligheden ligger i at vi bruger de sammen steder i løbet af året.

​Skovly i Ribe

​Life Tour  //  Kronhjortløkken 178 5210 Odense  //  Tlf. 60 73 08 04  //  Mail. elinhnielsen@gmail.com