Life Tour - cvr. 27248373​

​TELEFON: 60 73 08 04

​Et unikt aflastningstilbud for forældre til børn og unge med særlige behov

​Hvem er Life Tour

Life Tour ApS - der er den eneste privatejede institution af sin art i Danmark - blev etableret i 2003 af Leif Kjeld Petersen, som var uddannet socialpædagog, og som i en lang åre række har arbejdet med børn og unge med særlige behov.

For år tilbage - mens Leif var aflast for en familie med et barn - tog de lejlighedsvis på ture. En aktivitet som de tydeligvis nød godt af. Netop på sådan en tur mødte han en norsk gruppe, som med handicappede børn var på oplevelses tur i Norge, og tanken - om at skabe et nyt og anderledes supplement til de eksisterende danske ordninger vedr. aflastning - var født

​LifeTour er idag godkendt af social tilsynet syd, til at arrangere aflastnings ture for 39 børn og unge. Vi ser det ikke, som et mål i sig selv at blive store. Men vi mener, at Life Tour kan være et suveræn godt tilbud for mange børn, og vi ønsker derfor at kunne tilbyde konceptet, til så mange fynske familier som muligt.

Life Tour ekspanderer naturligvis kun i det omfang, at vi kan skaffe dygtigt og kompetent personale samt leve op til vores værdisæt.

Hvem kan komme med på Life Tour?

Life Tour er et aflastningstilbud i henhold "Lov om social service" og turene er målrettet børn og unge i alderen 7 til 25 år med særlige behov. Tilbudet henvender sig primært til de børn og unge, som kan fungere under varierer sociale- og kulturelle udfordringer.

Life Tour sammensætter deltagerne på hold, således disse fungerer bedst i forhold til fysiske/ psykisk og sociale rammer. Vi tilrettelægger turene så alle kan deltage uanset hvad udfordringer de må have.

 princippet er Life Tour for alle med børn med fysisk og/eller psykisk behov, men det kræver naturligvis en bevilling fra socialforvaltningen i hjemkommunen og en visitation. Se under paragraffer.

Life Tour tager afsæt i både individ og fællesskab​

Vi deler vores deltagere op i hold, så turene kan fungere optimalt i forhold til interesser, sociale relationer og personale m.m. Men trods denne opdeling omfatter vores værdisæt både det enkelte menneske og fællesskabet.

Vores Menneskesyn:

  • at ethvert menneske er unik og værdifuld
  • at ethvert liv er meningsfyldt
  • at have respekt for det hele menneske

Med RESPEKT i forgrunden mener vi:

  • at vi tager udgangspunkt i den enkelte
  • at vi arbejder for at fremme selvværd, fordi den enkelte er værdifuld som menneske
  • at vi har fokus på brugerens ressourcer og potentiale
  • at vi er engageret i fællesskabet på alle planer:bruger/bruger, bruger/personale, personale/personale​
  • at vi er tro overfor de fælles værdier både i ord og handling

​Life Tour // Elsdyrløkken 34, 5210 Odense // Tlf. 60 73 08 04 // Mail. elinhnielsen@gmail.com