Life Tour - cvr. 27248373​

​TELEFON: 60 73 08 04

​Et unikt aflastningstilbud for forældre til børn og unge med særlige behov

​Sådan kommer du på Life Tour

​Bevilling, tilmelding og visitation

​En optagelse i Life Tour starter hos dit barns sagsbehandler i din hjemkommune. 

Her ansøger du/I som forældre, om at få bevilliget "aflastning" i henhold til "Lov om Social Service § 66 - 84-107 .Det kan eksempelvis være 10 -12 weekender om året, samt evt. i skoleferierne.

Når sagsbehandleren har vurderet ansøgningen, anmoder I sagsbehandleren om at "aflastningen" kommer til at foregå som matrikelløs aflastning hos Life Tour. Sagsbehandleren vil herefter tage kontakt til Life Tour med henblik på optagelse

Tilmelding er gyldig, når Life Tour fra kommunen har modtaget skriftlig tilsagn om betaling.

Prisen pr. døgn er Kr. 2797,33 (januar 2018) og en weekend regnes som 3 døgn. Ferie 8 døgn og dagene op til påske 5 døgn.

Prøveweekend inden endelig optagelse

Før en optagelse af jeres barn i Life Tour, anmoder vi om et besøg hos jer, for at få en snak med jer om udfordringer, forventninger, muligheder o.s.v. På mødet vil vi desuden gennemgå visitations skemaet med jer.

Hvis barnet/den unge har en dagligdag uden for hjemmet, vil vi også anmode om et besøg på det pågældende sted.

Herefter vil barnet/den unge få tilbud om at komme med på "prøveweekend" efter behov, og herefter tages der endelig stilling til optagelse af barnet/den unge i Life Tour.

Børnene/de unge vil som hovedregel komme på hold, som vi vurderer er det rigtige. 

Holdene vil desuden blive sammensat, så vi tager mest mulig hensyn til den enkeltes interesser og kammeratskaber m.m.

Hvis der ikke er plads på det pågældende hold, vil barnet/den unge komme på venteliste.

​Life Tour // Elsdyrløkken 34, 5210 Odense // Tlf. 60 73 08 04 // Mail. elinhnielsen@gmail.com