Life Tour - cvr. 27248373​

​TELEFON: 60 73 08 04

​Et unikt aflastningstilbud for forældre til børn og unge med særlige behov

Et attraktivt alternativ til traditionel aflastning

,​Life Tour ApS er et tilbud om aflastning til forældre med hjemmeboende børn og unge - i henhold til Lov om Social Service § 66 stk 1 nr 5 § 52,35 og § 84 § 107 som er på linie med kommunernes øvrige tilbud, men som en matrikelløs institution opfatter vi os alligevel som "noget for sig selv"

Life Tour tilbyder bo træning på Elsdyrløkken, som er godkendt af Socialetilsyn Syd.samt aflastning i hverdagene på Elsdyrløkken.

Vi tilbyder rolige og struktureret forhold, som børn og unge nyder godt af, især forbi vi ikke er så stor en institution. Læs tilsyns-rapporten som ligger under "AKTUELT"

Facebook siden er offentlig tilgængelig..." aflastning Life Tour"

Det attraktive supplement og alternativ

Vi ser os selv, som "et attraktivt supplement og alternativ" med et unikt aflastningstilbud til børn og unge i alderen 7 til 25 år, med særlige behov hvis profil passer til varierende sociale- og kulturelle udfordringer.

Life Tour er godkendt og under tilsyn af socialetilsyn Syd, med hvem vi har en tæt kontakt. I det hele taget lægger Life Tour op til et tæt samarbejde med alle de fynske kommuner, så vi kan være et aflastningstilbud over hele Fyn.

​Life Tour // Elsdyrløkken 34, 5210 Odense // Tlf. 60 73 08 04 // Mail. elinhnielsen@gmail.com